НАШИТЕ ЦЕНИ

Хлебарки

до 30 кв. м.

0 лв
 • С включен ДДС
 • до 30 м2
 • Време за реакция до 24 ч
 • Сертификат за препарата
 • Инструктаж за превенция

3 часа карантинен период

до 100 кв. м.

0 лв
 • С включен ДДС
 • до 100 м2
 • Време за реакция до 24 ч
 • Сертификат за препарата
 • Инструктаж за превенция

3 часа карантинен период

до 200 кв. м.

0 лв
 • С включен ДДС
 • до 200 м2
 • Време за реакция до 24 ч
 • Сертификат за препарата
 • Инструктаж за превенция

3 часа карантинен период

Бълхи

до 100 кв. м.

0 лв
 • С включен ДДС
 • до 100 м2
 • Време за реакция до 24 ч
 • Сертификат за препарата
 • Инструктаж за превенция

3 часа карантинен период

до 200 кв. м.

0 лв
 • С включен ДДС
 • до 200 м2
 • Време за реакция до 24 ч
 • Сертификат за препарата
 • Инструктаж за превенция

3 часа карантинен период

до 400 кв. м.

0 лв
 • С включен ДДС
 • до 400 м2
 • Време за реакция до 24 ч
 • Сертификат за препарата
 • Инструктаж за превенция

3 часа карантинен период

Гризачи

до 100 кв. м.

0 лв
 • С включен ДДС
 • до 100 м2
 • Време за реакция до 24 ч
 • Сертификат за препарата
 • Инструктаж за превенция

3 часа карантинен период

до 300 кв. м.

0 лв
 • С включен ДДС
 • до 300 м2
 • Време за реакция до 24 ч
 • Сертификат за препарата
 • Инструктаж за превенция

3 часа карантинен период

до 1000 кв м

0 лв
 • С включен ДДС
 • до 1000 м2
 • Време за реакция до 24 ч
 • Сертификат за препарата
 • Инструктаж за превенция

3 часа карантинен период

Кърлежи

до 1 дка

0 лв
 • С включен ДДС
 • до 30 м2
 • Време за реакция до 24 ч
 • Сертификат за препарата
 • Инструктаж за превенция

от 1 до 2 дка

0 лв
 • С включен ДДС
 • до 100 м2
 • Време за реакция до 24 ч
 • Сертификат за препарата
 • Инструктаж за превенция

от 2 до 4 дка

0 лв
 • С включен ДДС
 • до 200 м2
 • Време за реакция до 24 ч
 • Сертификат за препарата
 • Инструктаж за превенция

Комари

до 1000 кв м

0 лв
 • С включен ДДС
 • до 1000 м2
 • Време за реакция до 24 ч
 • Сертификат за препарата
 • Инструктаж за превенция

до 2000 кв м

0 лв
 • С включен ДДС
 • до 2000 м2
 • Време за реакция до 24 ч
 • Сертификат за препарата
 • Инструктаж за превенция

до 4000 кв м

0 лв
 • С включен ДДС
 • до 4000 м2
 • Време за реакция до 24 ч
 • Сертификат за препарата
 • Инструктаж за превенция

Мухи

1 стая

0 лв
 • С включен ДДС
 • до 30 м2
 • Време за реакция до 24 ч
 • Сертификат за препарата
 • Инструктаж за превенция

3 часа карантинен период

2 стаи

0 лв
 • С включен ДДС
 • до 100 м2
 • Време за реакция до 24 ч
 • Сертификат за препарата
 • Инструктаж за превенция

3 часа карантинен период

4 стаи

0 лв
 • С включен ДДС
 • до 200 м2
 • Време за реакция до 24 ч
 • Сертификат за препарата
 • Инструктаж за превенция

3 часа карантинен период

Мравки

1 стая

0 лв
 • С включен ДДС
 • до 30 м2
 • Време за реакция до 24 ч
 • Сертификат за препарата
 • Инструктаж за превенция

3 часа карантинен период

2 стаи

0 лв
 • С включен ДДС
 • до 100 м2
 • Време за реакция до 24 ч
 • Сертификат за препарата
 • Инструктаж за превенция

3 часа карантинен период

3 стаи

0 лв
 • С включен ДДС
 • до 200 м2
 • Време за реакция до 24 ч
 • Сертификат за препарата
 • Инструктаж за превенция

3 часа карантинен период

Молци

до 30 кв. м.

0 лв
 • С включен ДДС
 • до 30 м2
 • Време за реакция до 24 ч
 • Сертификат за препарата
 • Инструктаж за превенция

3 часа карантинен период

до 100 кв. м.

0 лв
 • С включен ДДС
 • до 100 м2
 • Време за реакция до 24 ч
 • Сертификат за препарата
 • Инструктаж за превенция

3 часа карантинен период

до 200 кв. м.

0 лв
 • С включен ДДС
 • до 200 м2
 • Време за реакция до 24 ч
 • Сертификат за препарата
 • Инструктаж за превенция

3 часа карантинен период

Дървеници

1 стая

0 лв
 • С включен ДДС
 • до 30 м2
 • Време за реакция до 24 ч
 • Сертификат за препарата
 • Инструктаж за превенция

3 часа карантинен период

2 стаи

0 лв
 • С включен ДДС
 • до 100 м2
 • Време за реакция до 24 ч
 • Сертификат за препарата
 • Инструктаж за превенция

3 часа карантинен период

3 стаи

0 лв
 • С включен ДДС
 • до 200 м2
 • Време за реакция до 24 ч
 • Сертификат за препарата
 • Инструктаж за превенция

3 часа карантинен период

Оси

за едно гнездо/точка

0 лв
 • С включен ДДС
 • до 1000 м2
 • Време за реакция до 24 ч
 • Сертификат за препарата
 • Инструктаж за превенция

за 2 до 3 гнезда/точки

0 лв
 • С включен ДДС
 • до 2000 м2
 • Време за реакция до 24 ч
 • Сертификат за препарата
 • Инструктаж за превенция

над 3 гнезда/точки

0 лв
 • С включен ДДС
 • до 4000 м2
 • Време за реакция до 24 ч
 • Сертификат за препарата
 • Инструктаж за превенция

Дезинфекция на входове

до 8 етажа вход + мазета

0 лв
 • С включен ДДС
 • Време за реакция до 24 ч
 • Сертификат за препарата
 • Инструктаж за превенция

до 15 етажа вход + мазета

0 лв
 • С включен ДДС
 • Време за реакция до 24 ч
 • Сертификат за препарата
 • Инструктаж за превенция

Апартамент до 100 кв. м.

0 лв

Цената е валидна в периода на обработката на входа!

 • С включен ДДС
 • Време за реакция до 24 ч
 • Сертификат за препарата
 • Инструктаж за превенция

Къртици

двор до 1000 кв.м.

0 лв
 • С включен ДДС
 • до 1 дек
 • Време за реакция до 24 ч
 • Сертификат за препарата
 • Инструктаж за превенция

двор до 2000 кв.м.

0 лв
 • С включен ДДС
 • до 2 дек
 • Време за реакция до 24 ч
 • Сертификат за препарата
 • Инструктаж за превенция

над 2000 кв.м.

по договаряне

 • С включен ДДС
 • над 2 дек
 • Време за реакция до 24 ч
 • Сертификат за препарата
 • Инструктаж за превенция