Мисия, визия и философия

Нашите услуги

За дома
За бизнеса
COVID-19

Мисията ни е да се…

…превърнем в лидер в пест контрол услугите в България и Европа, използвайки познанията на нашите служители, възможностите на технологиите и натрупания през годините опит. За тази цел ние организираме ежемесечни обучения на нашите служители, даваме им достъп до най- новите технологии в сектора и подхождаме с уважение и разбиране към техните нужди.

За партньорите и клиентите на „СДД ЕКСПЕРТ“ ООД този модел се изразява в следните три стъпки:

  1. Дефинираме правилно проблема!
  2. Търсим причините!
  3. Подхождаме професионално и даваме гаранция!

„СДД ЕКСПЕРТ“ ООД подхожда към клиентите си с професионално отношение. При подписване на договор

За всяка една компания е изключително важно да контролира разходите си. Услугите и решенията, които „СДД ЕКСПЕРТ“ ООД предлага са насочени точно към контрола на тези разходи
100% Гаранция
Сертификати
Отзивчивост
Професионализъм