Борба срещу къртици

Къртиците са бозайници адаптирани към подземен начин на живот, наричан още „фосиорен“. Имат цилиндрични тела, тъмна кадифена козина и почти незабележими очи и уши.

Заради късите си и мощни предни крайници с големи лапи те са отлично пригодени за копаене под земята. Къртиците се възприемат за вредители в земеделието и селското стопанство. Макар и да не ядат корените на растенията причиняват косвени щети, като изяждат различни видове подземни червеи и други безгръбначни, които живят в почвата. Независимо от това, че са определяни като вредители, къртиците имат и своят положителен принос към подземната екосистема.

Информация за къртиците

Чрез начина си на живот те осигуряват аериране на почвата, както и способстват храненето на различни малки видове червеи, чиято основна храна е коренната система на растенията.

Размножителният период при къртиците е от Февруари до Май, бременността продължава около 42 дни, като в края на Март и началото на Април се раждат от 3 до 5 малки.

Често срещани проблеми причинявани от къртици:

Водейки активен начин на живот, къртиците са сочени като изчточник на замърсяване на фуражите с които се изхранват селскостопанските животни и засипването на пасищата с прясна почва намалявайки техният размер. Нарушаването на почвения слой спомага за пренасянето и разпространението на плевели. При изравянето на камъни от почвата къртиците нерядко създават и рискове от механични увреждания на селскостопанската техника, както и от нарушаване на цялостта на ралични дренажни и воднонапоителни системи. В същото време изкопаните от къртиците тунели се използват от други вредители като невестулки или полевки, които унищожават коренната система на растенията.

Методи за борба с къртици:
 1. Прогонване с репеленти.
Това са вещества изключително неприятни за наземните гризачи които ги прогонват от техните местообитания. Прилагат се периодично през 30-40 дни с цел предотвратяване на повторно заселване.
 1. Унищожаване .
Използват се препарати с алуминиев сулфит. (Това са препарати от първа категория и са само за професионална употреба). Най-често се поставят таблетки с амониев сулфит, които при поставяне в дупката на вредителя отелят газ силно отровен за къртиците. Препоръчително е извършването на  две обработки през 24-48ч. които напълно унищожават популацията от къртици.

двор до 1000 кв.м.

0 лв
 • С включен ДДС
 • до 1 дек
 • Време за реакция до 24 ч
 • Сертификат за препарата
 • Инструктаж за превенция

двор до 2000 кв.м.

0 лв
 • С включен ДДС
 • до 2 дек
 • Време за реакция до 24 ч
 • Сертификат за препарата
 • Инструктаж за превенция

над 2000 кв.м.

по договаряне

 • С включен ДДС
 • над 2 дек
 • Време за реакция до 24 ч
 • Сертификат за препарата
 • Инструктаж за превенция
Борба с къртиците

За пълно унищожаване на къртици Ви съветваме да се свържете с професионална ДДД фирма. Поради спецификата на този вид вредител и професионалния опит и препарати срещу къртици от ДДД фирма ще си гарантирате окончателното премахване на къртиците. 

Ние от “СДД ЕКСПЕРТ” ООД даваме 100% гаранция за извършените ДДД услуги. Изберете ни като Ваш партньор в борба с вредители и няма да съжалявате. 

„СДД ЕКСПЕРТ“ ООД подхожда към клиентите си с професионално отношение.
ОБАДЕТЕ СЕ СЕГА!

ЗАПИШЕТЕ СЕ ЗА НОВИНИ

Получавайте новини за промоции и изгодни оферти!